-สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
-สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๒ รายการ รวม ๖ ชุด
- สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ๘ กลุ่มสาระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
- ประกาศประกวดราคาจ้างปรุงปรับซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ
- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการวิชาเอกคณิตศาสตร์
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการวิชาเอกคณิตศาสตร์
- ประกาศรับสมัครพนักงานราชการวิชาเอกคณิตศาสตร์